Diarré

DIARRÉ OG "VÅDE PRUTTER"

Diarré hos heste kan skyldes mange ting, og ofte kan det være svært

at fastslå den egentlige årsag.

Alvorlig diarré, hvor hesten er alment påvirket og har feber forekommer

heldigvis ikke særlig tit, men mange heste døjer i korte eller længere perioder

med løs afføring, ”våde prutter” og ”efterløb” (væske efter afføring)

uden at være påvirkede af det.Årsager til diarré
Årsagen til at mange heste har løs afføring og våde prutter er hovedsageligt den måde, heste bliver fodret på nu til dags. I den vilde natur ville hesten tilbringe ca. 18 timer i døgnet med at æde store mængder fibre/plantemateriale, hovedsageligt diverse græs-arter, samtidig med at de hele tiden er i bevægelse. Dette står lidt i kontrast til den måde, vi holder heste på i dag, men derfor er det også ekstra vigtigt, at vi prøver at tilpasse fodringen, så den kan være så naturlig som mulig for hesten.


Størstedelen af fordøjelsen foregår i hestens stortarm, der udgør ca. 60% af hele tarmsystemet. Fordøjelsen er hovedsageligt mikrobiel i modsætning til fordøjelsen i tyndtarmen, der hovedsageligt er enzymatisk. I stortarmen findes millioner af mikroorganismer, som nedbryder plantefibre og stivelse til flygtige fede syrer, der så kan absorberes over tarmvæggen. Desværre er denne tarmflora af mikroorganismer meget sart over for foderændringer og stress, og en ubalance i tarmfloraen kan medføre kolik eller nedsat fordøjelse af foderet. Symptomerne på en dårlig stortarmsfunktion/stortarm i ubalance er bl.a. perioder med diarré, vandig afføring, ”våde prutter” og ”efterløb,” meget luft i maven og tendens til (gærings)kolik.

Hestens tarmsystem er ikke designet til at omsætte forgæret foder, altså foder der har gennemgået en fermenteringsproces, som fx wrap, og derfor kan mange af problemerne med diarré tilskrives fodring med store mængder wrap. Wrappens sammensætning og indhold af flygtige fede syrer giver en ændring i tarmfloraen, og dette kan nedsætte fordøjelsen og optaget af væske gennem tarmen. Når hesten så afsætter gødning, kommer der væske med ud.


Hvad kan jeg gøre for at hjælpe min hest?

For at undgå eller afhjælpe din hests tynde afføring/diarré, kan du gøre følgende:

  1.  Skift al wrap ud med almindeligt tørt hø af god kvalitet i mindst 14 dage.
  2. Hvis muligt skal man forsøge at holde indholdet at stivelse og sukker i kraftfoderet på et lavt niveau.
  3. Forsøg at fodre små portioner af kraftfoder mange gange i løbet af dagen, men lad gerne hesten have fri adgang til hø hele døgnet.
  4. Afhængigt af årstiden, er det en god idé at kontrollere hestens ”ormestatus” med en gødningsprøve (læs mere om orm hos heste her).
  5. Opblødte grøntpiller 2xdagligt i en uges tid har hos nogle heste også en god effekt.
  6. Giv din hest et tilskud af probiotika: der findes mange forskellige typer, både som pasta, foderpiller eller granulat, og de kan købes i mange foder- og rideudstyrsforretninger.


Hvis din hest stadig har diarré, når du har afprøvet ovenstående forslag, eller hvis den virker træt og nedstemt eller får feber, så skal du selvfølgelig kontakte en dyrlæge.
Åløkke 3 . 6630 Rødding . CVR 31333571. tlf. 74 25 25 30 . stordyr@optivet.dk . www.optivet.dk

Copyright @ All Rights Reserved