Astma

ASTMA HOS HESTE

Tag hoste alvorligt!


84% af heste, der hoster, har en luftvejslidelse


HVAD ER ASTMA HOS HESTE?

Astmatisk bronkitis, astma eller RAO (Recurrent Airway Obstruction) er en

kronisk luftvejslidelse i de nedre luftveje, som giver astmalignende symptomer

hos voksne heste.


HVAD ER SYMPTOMER PÅ ASTMA?

Symptomerne på astma er nedsat præstation, øget vejrtrækning, hoste,

udspilede næsebor og evt. flåd fra næsen.

I det kroniske forløb ses det ofte, at hesten bruger bugmuskulaturen til at puste luften ud.

Symptomerne forværres, når hesten er på stald.
HVORFOR FÅR HESTE ASTMA?

Astma er en tilstand, hvor immunforsvaret i luftvejene ”overreagerer” på forskellige allergener fra omgivelserne, fx støv, støvmider, svampesporer og pollen. Hesten kan opleve akutte tilfælde af astmatisk bronkitis, men tilstanden kan også udvikle sig til en kronisk sygdom, hvis hesten udsættes for allergenerne i længere tid.


HVORDAN BEHANDLES ASTMA?

Astma kan desværre ikke helbredes, da hesten altid vil symptomer igen, når den udsættes for allergenet.  Forbedringer af hestens opstaldningsmiljø er helt essentielt for at få symptomerne under kontrol, men derudover kan man behandle symptomerne med medicin, og derved hjælpe hesten. Man kan blandt andet bruge antiinflammatoriske midler, slimløsende midler og bronkiedilaterende midler—og ofte bruges en kombination af disse.


HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FOREBYGGE ASTMA?

  • Sørg for god ventilation i stalden (men undgå træk).
  • Undgå for høj luftfugtighed i stalden, især om vinteren.
  • Lad hestene komme ud på fold hver dag!
  • Opbevar ikke hø og strøelse i samme rum som hestene er opstaldet.
  • Anvend wrap af god kvalitet, eller brug hø, som har ligget i blød natten over (> 12 timer).
  • Fjern støvpartikler fra stalden hyppigt.
  • Brug ikke halm eller anden strøelse, der støver.
  • Reducér ammoniakdampe mest muligt ved at muge ud dagligt og undgå dybstrøelse.
  • Undgå at anstrenge hesten, hvis den hoster, har næseflåd eller andre tegn på en luftvejslidelse.
  • Sørg for at hestens vaccinationer er opdaterede.


HVORDAN FÅR JEG MIN HEST UNDERSØGT FOR ASTMA?

Vi tilbyder endoskopi (kikkertundersøgelse af luftvejene) på vores klinik i Jels (Haraldsholmvej 6). Hos de fleste heste, der hoster, vælger vi også at udtage en skylleprøve fra lungerne, som vi sender ind til et laboratorie, der kan stille den endelige diagnose.

Vi lægger en langsigtet plan sammen med jer, både for medicinsk behandling og management.

Åløkke 3 . 6630 Rødding . CVR 31333571. tlf. 74 25 25 30 . stordyr@optivet.dk . www.optivet.dk

Copyright @ All Rights Reserved